Categorie: Olie

Olie is een belangrijke factor bij het stijgen of dalen van aandelen, omdat het voor veel bedrijven nodig is bij de productie van nieuwe goederen. Zo hebben industriebedrijven olie nodig om producten te maken en de luchtvaart voor de brandstof van vliegtuigen, maar handelen banken ook veel in olie.

Bij een stijging of daling van de vraag naar olie of de beschikbaarheid ervan, hebben veel bedrijven daar gevolgen van. In deze artikelen lees je meer over de oliemarkt.